Integritetspolicy

Om oss

Denna integritetspolicy beskriver hur Äpplelunden AB samlar in och behandlar personuppgifter som vi erhåller av våra besökare på vår hemsida. Med ”Personuppgifter” avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en person som är i livet.

Äpplelunden AB med organisationsnummer 559357-0251, har ett övergripande personuppgiftsansvar för behandlingen av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Din integritet är viktig för oss och vi arbetar hårt för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning och för att skydda dina rättigheter. Vänligen läs denna integritetspolicy noga, bl.a. för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Om du har några frågor angående behandlingen av dina Personuppgifter eller denna integritetspolicy, vill utöva dina rättigheter som beskrivs nedan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss angående behandlingen av dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ned i denna integritetspolicy).  

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Äpplelunden AB samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Insamling av Personuppgifter kan ske vid kontakt via e-post, inskickande av uppgifter via vår hemsida.  Vidare samlar vi in Personuppgifter genom cookies, tags, trackingpixlar.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifter som kan komma att samlas in är uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och cookies, uppgifter för att underlätta användandet av vår hemsida (t.ex. förvalt språk och användarhistorik), uppgifter om beställningspreferenser, betalningar, samt annan information som du delar med dig av i samband med kontakt med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Äpplelunden AB samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

Äpplelunden AB använder Personuppgifter för att:

1. analysera statistik och användarbeteenden, samt

2. marknadsföra och informera om våra produkter.

Enligt vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Äpplelunden AB baserar sin behandling av Personuppgifter på olika lagliga grunder enligt följande:

  • Den lagliga grunden för behandling av dina Personuppgifter för att diagnostisera fel, optimera vår teknik, analysera statistik och användarbeteenden, individualisera kommunikationen med dig är vårt berättigade intresse att ge våra kunder bästa möjliga service och att optimera vår kommunikation samt våra Tjänster.

Säkerhet och skyddande av personuppgifter

Äpplelunden AB vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Äpplelunden AB utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vidare ser Äpplelunden AB till att begränsa åtkomsten till Personuppgifterna till sådana delar av personalen som behöver ges tillgång till uppgifterna för att ändamålen som beskrivs i denna integritetspolicy ska kunna uppfyllas.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Externa webbsidor

På Äpplelunden AB's hemsida kan det förekomma länkar till andra webbsidor som inte kontrolleras av Äpplelunden AB. Denna integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av vår webbsida. Äpplelunden AB ansvarar inte för innehållet i länkade webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Din rätt att ändra, radera och granska dina personuppgifter

Informera gärna Äpplelunden AB om dina Personuppgifter ändras genom att skicka e-post till info@applelunden.se  – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Äpplelunden AB kommer att, på din begäran eller när Äpplelunden AB upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter som behandlas om dig och en kopia av dessa Personuppgifter.

Kakor (Cookies)

Denna webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på webbplatsbesökarens dator via en webbläsare.

Genom att använda cookies kan Äpplelunden AB erbjuda användarna av webbplatsen mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan information och erbjudanden på våra webbsidor optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta är att göra det enklare att använda vår hemsida. Den webbplatsanvändare som tillåter cookies behöver exempelvis inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen besöks, eftersom informationen över webbplatsen hämtas från cookien som lagras på användarens dator.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies från våra webbsidor sparas genom inställning i den egna webbläsaren och kan därmed permanent neka cookies. Vidare kan redan angivna cookies raderas när som helst via inställningarna i webbläsare eller andra program. Om den registrerade inaktiverar cookies i webbläsaren kanske inte alla funktioner på våra webbplatser fungerar helt optimalt.

Läs mer om kakor här: https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/Kontakt

Om du vill utnyttja dina rättigheter som anges ovan eller du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Äpplelunden AB  behandling av Personuppgifter och efterlevnad av tillämplig dataskyddslagstiftning, kan du kontakta oss på info@applelunden.se  – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.